OVERIGE GEGEVENS

Controleverklaring

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant.
Aan de gemeenteraad van de gemeente Weert
Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2020
Ons oordeel
Volgt.

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2021 08:25:57 met de export van 06/30/2021 08:13:25