Programma-verantwoording

Programma 1 Openbare orde en veiligheid

Thema en speerpunten

Thema

Speerpunten 2020

Openbare orde, veiligheid en crisisbeheersing

Veilige woon- en leefomgeving

Criminele ondermijning

Crisisbeheersing en brandweerzaken

Versterking positionering Toezicht en Handhaving Bijzondere Wetten

Borgen van veiligheid bij evenementen

Lasten

Bedragen x € 1.000
Begroot € 5.124
Gerealiseerd € 4.777
Afwijking € 347
Deze pagina is gebouwd op 06/30/2021 08:25:57 met de export van 06/30/2021 08:13:25