Programma-verantwoording

Programma 3 Economische zaken en promotie

Thema en speerpunten

Thema

Speerpunten 2020

Economie en arbeidsmarkt

Regionaal economische structuurversterking

Lokale arbeidsmarktagenda en regionaal arbeidsmarktbeleid

Een compleet en duurzaam aanbod van bedrijventerreinen

Strategie citymarketing

Vitale binnenstad

Lasten

Bedragen x € 1.000
Begroot € 7.492
Gerealiseerd € 4.293
Afwijking € 3.199
Deze pagina is gebouwd op 06/30/2021 08:25:57 met de export van 06/30/2021 08:13:25