Programma-verantwoording

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Thema en speerpunten

Thema

Speerpunten 2020

Verkeer en vervoer

GVVP/Mobiliteitsplan Weert

Bereikbaarheid A2 Weert-Eindhoven

Spoorverbinding Weert - Antwerpen

Veilige fietsverbindingen

Goed functionerend hoofdwegenstructuur (Ringbanen)

Lasten

Bedragen x € 1.000
Begroot € 10.575
Gerealiseerd € 10.860
Afwijking € -285
Deze pagina is gebouwd op 06/30/2021 08:25:57 met de export van 06/30/2021 08:13:25