Programma-verantwoording

Programma 4 Onderwijs

Thema en speerpunten

Thema

Speerpunten 2020

Onderwijs

Adequate onderwijshuisvesting

Maatschappelijke stages voor jongeren

Experimenteerruimte voor jeugdparticipatie en nieuwe onderwijsvormen

Lasten

Bedragen x € 1.000
Begroot € 5.887
Gerealiseerd € 5.366
Afwijking € 521
Deze pagina is gebouwd op 06/30/2021 08:25:57 met de export van 06/30/2021 08:13:25