Programma-verantwoording

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Thema en speerpunten

Thema

Speerpunten 2020

Wonen

Bouwen op basis van behoefte in de stad en in de kerkdorpen

Aandacht voor kwetsbare inwoners en arbeidsmigranten

Ruimtelijke Ordening

Voorbereiding Omgevingswet

Actualiseren ruimtelijk kader

Lasten

Bedragen x € 1.000
Begroot € 10.062
Gerealiseerd € 5.946
Afwijking € 4.116
Deze pagina is gebouwd op 06/30/2021 08:25:57 met de export van 06/30/2021 08:13:25