Programma 7 Volksgezondheid en milieu

BBV beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Regio

Meetwaarde

Hernieuwbare elektriciteit

%

2019

Weert

8,1

Limburg

6,5

Omvang huishoudelijk restafval

kg per inwoner

2019

Weert

206,9

Nederland

163

Energiegebruik (klimaatmonitor, per doelgroep gespecificeerd)

TJ

2018

Gebouwde omgeving

2089

2019

Verkeer en vervoer

1951

2019

Landbouw, Bosbouw en Visserij

104

Duurzame opwekking (klimaatmonitor per bron gespecificeerd)

TJ

2019

Zonnestroom

85

2019

Wind-turbines

0

Hoeveelheden te verwerken afval

kg per inwoner

2020

Weert

302

Meldingen over bijzettingen en afvaldumpingen

Aantal meldingen

2019

Weert

485

Zelf te definiëren indicator

Eenheid

Periode

Regio

Meetwaarde

Meer vergroening en onstening

Aantal geveltuin
projecten

2018

Weert

8

2020

Weert

2

Schonere openbare ruimte

Aantal meldingen bijzettingen en afvaldumpingen

2018

Weert

1200

2020

Weert

Is komen te vervallen

Bewustwording en participatie op het gebied van zwerfafval

Aantal participatieprojecten zwerfafval

2018

Weert

2

2020

Weert

Is komen te vervallen

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2021 08:25:57 met de export van 06/30/2021 08:13:25