Programma-verantwoording

Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

Thema en speerpunten

Thema

Speerpunten 2020

Sport

Een gezond topsportklimaat

Toekomstbestendige sportverenigingen

Recreatie en toerisme

Een krachtige, onderscheidende en concurrerende vrijetijdseconomie

Cultuur

Goed georganiseerde basis infrastructuur

Behoud van erfgoed, monumenten en cultuurhistorie

In Weert kan iedereen zichzelf zijn

Openbaar gebied

Dynamisch groenonderhoud

Beheer en onderhoud afstemmen op biodiversiteit, energie en klimaatadaptieveopgaven

Verdergaande vergroening

Sport en spel inrichten naar doelgroep, leeftijd en behoefte

Steun voor initiatieven sociaal gebruik openbare ruimte

Lasten

Bedragen x € 1.000
Begroot € 16.688
Gerealiseerd € 16.392
Afwijking € 296
Deze pagina is gebouwd op 06/30/2021 08:25:57 met de export van 06/30/2021 08:13:25