Programma-verantwoording

Programma 6 Zorg, inkomen en participatie

Thema en speerpunten

Thema

Speerpunten 2020

Monitoring sociaal domein

Sturen op maatschappelijk effect voor inwoners

Zelfredzaamheid

Opvang en integratie vergunninghouders

Zorg en ondersteuning

Concept ‘Positieve Gezondheid’

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Sociale samenhang en arbeidsparticipatie

Samen aan de slag: op weg naar een waardengedreven samenleving

Ontwikkeling Weert-Zuid

Passende huisvesting voor maatschappelijke activiteiten en verenigingen

Lasten

Bedragen x € 1.000
Begroot € 69.021
Gerealiseerd € 67.784
Afwijking € 1.237
Deze pagina is gebouwd op 06/30/2021 08:25:57 met de export van 06/30/2021 08:13:25