Programma 6 Zorg, inkomen en participatie

BBV beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Regio

Meetwaarde

Banen

per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

2019

Weert

673,6

Limburg

626,7

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

per 10.000 inwoners

eerste halfjaar 2020

Weert

620

Limburg

726

Jongeren met een delict voor de rechter

%

2019

Weert

1

Limburg

1

Jongeren met jeugdbescherming

%

eerste halfjaar 2020

Weert

0,8

Limburg

1,5

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

eerste halfjaar 2020

Weert

11,8

Limburg

12,2

Jongeren met jeugdreclassering

%

eerste halfjaar 2020

Weert

0,2

Limburg

0,3

Kinderen in uitkeringsgezin

%

2019

Weert

6

Limburg

7

Lopende re-integratievoorzieningen

per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

eerste halfjaar 2020

Weert

311,6

Limburg

165,6

Netto arbeidsparticipatie

%

2019

Weert

67,8

Limburg

65,9

Personen met een bijstandsuitkering

per 10.000 inwoners

eerste halfjaar 2020

Weert

365,6

Limburg

397,4

Werkloze jongeren

%

2019

Weert

2

Limburg

2

Percentage achterstandsleerlingen

Vervallen indicator BBV

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2021 08:25:57 met de export van 06/30/2021 08:13:25