Programma-verantwoording

Vennootschapsbelasting

Bijgestelde begroting 2020

Rekening 2020

Saldo

Lasten

Vennootschapsbelasting (VpB)

10

30

-20

Totaal lasten

10

30

Baten

Vennootschapsbelasting (VpB)

Totaal baten

Totaal saldo van baten en lasten

10

30

-20

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2021 08:25:57 met de export van 06/30/2021 08:13:25