Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Wat heeft het gekost?

Bijgestelde begroting 2020

Rekening 2020

Saldo

Lasten

Afval

5.717

6.548

-831

Milieubeheer

1.892

1.836

56

Riolering

5.219

5.590

-371

Begraafplaatsen en crematoria

31

35

-4

Volksgezondheid

1.992

1.940

52

Totaal lasten

14.851

15.949

Baten

Afval

6.445

7.062

617

Milieubeheer

166

161

-5

Riolering

6.714

6.651

-63

Begraafplaatsen en crematoria

11

15

4

Volksgezondheid

Totaal baten

13.336

13.889

Totaal saldo van baten en lasten

1.515

2.060

-545

Reservemutaties

1.672

2.014

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2021 08:25:57 met de export van 06/30/2021 08:13:25