Programma-verantwoording

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Thema en speerpunten

Thema

Speerpunten 2020

Bewustwording

In- en externe bewustwording ten aanzien van energie, circulariteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit

Werken in communicatieve netwerken

Landbouw, natuur en landschap

Goede balans tussen ondernemers, gezondheid en landschap in het buitengebied

Biodiversiteit

Beleidsnota + uitvoeringsprogramma "Herstel biodiversiteit"

Bewustwording rondom biodiversiteit

Klimaatadaptatie

Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie

Oplossen van wateroverlast knelpunten

Meer vergroening en ontstening

Energie- en warmtetransitie

Regionale Energie Strategie

Energieneutraal maken van vastgoed en voorzieningen

Routekaart Energieneutraal Weert 2040

Grootschalige duurzame energievoorziening

Transitievisie warmte

Afval

Bewustwording ten aanzien van zwerfafval

Verminderen bijzettingen en afvaldumpingen

Lasten

Bedragen x € 1.000
Begroot € 14.851
Gerealiseerd € 15.949
Afwijking € -1.098
Deze pagina is gebouwd op 06/30/2021 08:25:57 met de export van 06/30/2021 08:13:25