Programma-verantwoording

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Bijgestelde begroting 2020

Rekening 2020

Saldo

Lasten

OZB woningen

281

316

-35

Overige baten en lasten

764

1.631

-867

Belastingen overig

14

16

-2

Treasury

2.322

2.321

1

Alg.uitkering en ov.uitk.gemt.fonds

Parkeerbelasting

OZB niet-woningen

Totaal lasten

3.381

4.284

Baten

OZB woningen

6.467

6.403

-64

Overige baten en lasten

615

870

255

Belastingen overig

1.529

1.566

37

Treasury

2.082

2.431

349

Alg.uitkering en ov.uitk.gemt.fonds

88.104

88.816

712

Parkeerbelasting

2.606

2.136

-470

OZB niet-woningen

3.744

3.831

87

Totaal baten

105.147

106.053

Totaal saldo van baten en lasten

-101.765

-101.769

4

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2021 08:25:57 met de export van 06/30/2021 08:13:25