Programma-verantwoording

Overhead

Bijgestelde begroting 2020

Rekening 2020

Saldo

Lasten

Overhead

19.189

18.692

497

Totaal lasten

19.189

18.692

Baten

Overhead

190

269

79

Totaal baten

190

269

Totaal saldo van baten en lasten

18.999

18.423

576

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2021 08:25:57 met de export van 06/30/2021 08:13:25