JAARVERSLAG

Uiteenzetting van de financiële positie

Begroting na wijziging

Bedrag

Totaal lasten programma 1 t/m 9

146.871

Totaal baten programma 1 t/m 9

55.491

Totaal programma's

-91.383

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

101.765

Overhead

-18.999

Vennootschapsbelasting

-10

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

-8.627

Toevoegingen aan reserves

-50.363

Onttrekkingen uit reserves

56.211

Geraamd resultaat (nadelig ofwel tekort)

-2.780

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2021 08:25:57 met de export van 06/30/2021 08:13:25