JAARVERSLAG

Uiteenzetting van de financiële positie

Als verschil tussen de bijgestelde begroting en de jaarrekening (realisatie) is uiteindelijk een verschil te verklaren van:

Resultaat

Bedrag

Begroting na wijziging (geraamd resultaat: nadelig ofwel tekort)

-2.780

Jaarrekening (gerealiseerd resultaat: nadelig ofwel tekort)

-2.480

Te analyseren verschil

300

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2021 08:25:57 met de export van 06/30/2021 08:13:25