Programma-verantwoording

Programma 9 Middelen, bestuur en algemeen beheer

Thema en speerpunten

Thema

Speerpunten 2020

Personeel en organisatie

Strategisch personeelsbeleid

Organisatieverandering (WinD)

Dashboard beschikbaar

Financiën

Structureel financieel gezond

Zo laag mogelijke lasten voor inwoners

Dienstverlening

Interne en externe dienstverlening met optimaal gebruik van de digitale mogelijkheden

Facilitair

Meerjarig Onderhoudsprogramma voor de inventaris en roerende zaken van het stadhuis

Informatie

Programma digitale transitie

Publiekszaken

Toekomstbestendige dienstverlening vanuit Publiekszaken

Communicatie

Breed communicatie-instrumentarium en nieuwe organisatievormen

Lasten

Bedragen x € 1.000
Begroot € 7.171
Gerealiseerd € 6.700
Afwijking € 471
Deze pagina is gebouwd op 06/30/2021 08:25:57 met de export van 06/30/2021 08:13:25