JAARREKENING

Balans

Garantstellingen

Omschrijving

Oorspronkelijk bedrag

Percentage borgstelling

Boekwaarde 31-12-2020

Boekwaarde 31-12-2019

Risico-bedrag

ABN - AMRO

Particulieren

100%

0

112

0

BLG Wonen

Particulieren

3.226

22%

1.918

2.400

427

ING Bank

Particulieren

1.001

89%

441

823

393

Rabobank

Particulieren

100%

53

73

53

SNS

Particulieren

213

17%

157

159

26

Syntrus Achmea

Particulieren

227

100%

107

107

107

Stater Nederland BV

Particulieren

28%

937

1.162

263

Bouwvereniging Weert

Woningbouwverenigingen

486

100%

356

366

375

Woningvereniging St. Joseph

Woningbouwverenigingen

908

100%

561

589

616

Coöperatieve Vereniging WeertEnergie U.A.

Coöperatieve vereniging

1.500

100%

1.406

1.500

1.406

Totaal garantstellingen

7.561

5.936

7.292

3.666

Achtervang

Woningbouwverenigingen

266.864

50%

261.143

271.656

130.571

Totaal garantstellingen en achtervang

274.424

267.079

278.948

134.237

De gemeente staat garant voor leningen die verband houden met woningbouw voor zowel particulieren (hypotheken) als organisaties. Garant staan betekent in dit geval dat de gemeente de rente- en aflossingsverplichtingen van de leningen (deels) garandeert.

De gemeente is ook de zogenaamde achtervang voor leningen verstrekt onder WSW-borging. WSW staat voor Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Bouwverenigingen kunnen bij bankinstellingen leningen krijgen voor sociale woningbouw als het WSW garant staat. De garantstelling geldt voor 100% van de aflossingen en rente.
WSW neemt de betaalverplichtingen voor een lening over wanneer de corporatie (ondanks de voordelige financieringsvoorwaarden) de rente en aflossing op een door WSW geborgde lening niet meer kan betalen. Alleen als WSW deze betaalverplichting niet uit de  overige buffers in de zekerheidsstructuur  kan voldoen, moeten Rijk en gemeenten bijspringen. Op grond van hun rol als achtervanger moeten zij in dat geval renteloze leningen aan WSW verstrekken, en wel onder de volgende afspraken:

  • Het Rijk verstrekt in alle gevallen de helft (= 50%) van de renteloze leningen.
  • De zogenoemde “schadegemeenten” verstrekken samen een kwart (= 25%) van de renteloze leningen. De schadegemeenten zijn de gemeenten die vermeld zijn in de leningen waarvoor WSW de betaalverplichting overneemt.
  • Alle gemeenten die achtervanger zijn van WSW (met inbegrip van de schadegemeenten) verstrekken samen het resterende kwart (= 25%) van de renteloze leningen.

WSW is nog nooit aangesproken op de borg en schat het risico van de gemeenten en het Rijk in als zeer klein, of zelfs theoretisch.

EUROPESE AANBESTEDINGEN

Uitgangspunten onderstaande tabel:

  1. Er is sprake geweest van een Europese aanbesteding
  2. Er is sprake van een (doorlopende) overeenkomst per 1 januari 2021
  3. Er is sprake van een financiële verplichting

Omschrijving

Looptijd excl. opties

Opdrachtnemer

Restwaarde

Voorziening warme dranken stadhuis en gemeentewerf

22-2-2022

Douwe Egberts

4

BOA-diensten

31-12-2021

Sinvest

Verwerking grof huishoudelijk afval

31-12-2021

Baetsen

148

Onderhoud bomen

9-4-2022

BTL Realisatie Venray

112

Aansprakelijkheidsverzekering

1-1-2023

Centraal Beheer

224

Accountant

30-6-2023

BDO

113

Schoonmaakdiensten en glasbewassing Gemeentelijke gebouwen

1-1-2025

Balanz Facilitair

1.473

Schoonmaakdiensten en glasbewassing Gemeentelijke parkeergarages

1-1-2025

Balanz Facilitair

357

WMO Hulpmiddelen

1-3-2025

Kersten Hulpmiddelen

11.458

Brandverzekering

31-12-2023

Raetsheren van Orden

Inzameling huihoudelijk restafval en GFT

30-6-2030

Van Kaathoven

14.384

Ondergrondse containersystemen en reparatie en onderhoud

31-10-2023

Koninklijke Bammens

Raamovereenkomst onderhoud speeltoestellen en valondergronden

1-6-2024

Spereco

259

Raamovereenkomst inspectie en reiniging hoofdriool

31-12-2023

Vandervalk+degroot bv

299

Gymnastiekvervoer

1-7-2028

Kupers Touringcars

81

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2021 08:25:57 met de export van 06/30/2021 08:13:25